Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Άλγεβρα Β' (2018 - 2019) (BLYC105)Χρήστος Καράπαπας
Άλγεβρα Β' 2019 - 2020 (BLYC109)Χρήστος Καράπαπας
Άλγεβρα Β'1 (2017-2018) (BLYC103)Χρήστος Καράπαπας
Άλγεβρα Β'2 (2017 - 2018) (BLYC102)Χρήστος Καράπαπας
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (BLYC101)Χρήστος Καράπαπας
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2018 - 2019 (BLYC104)Χρήστος Καράπαπας
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2019 - 2020 (BLYC108)Χρήστος Καράπαπας
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (BLYC107)Χρήστος Καράπαπας
Φυσική Β Λυκείου (BLYC106)Παναγιώτης Φωτόπουλος